Busqueda
  • Accesibilidad:   A A A
  • Idioma: Español
separa cabecera
Dirección Postal C/ Avda. 19 de febrero s/n
C.P. 15405 Ferrol, A Coruña
Teléfono Telf: 981 337 400
ext.3004 >> Conserjería
ext.3021 >> Administración
ext.3044 >> Biblioteca

Conoce la Eup
Video presentación EUP
Noticias
Icono noticia A Universidade da Coruña (UDC) fai pública esta convocatoria de axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2014/2015 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas sobrevidas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título oficial de Graduado, Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou Mestrado universitario e coa finalidade de sufragar os prezos públicos de matrícula.
Icono noticia Dirigida a estudiantes de la EUP interesados en realizar prácticas externas. Se realizarán sesiones de mañana y tarde para facilitar la asistencia.
Icono noticia Oferta de actividades para os vindeiros días.
  • Acceso a Plataforma Servizos
  • Acceso Coeticor
  • Acceso Colegio Navales
  • Webmail UDC
  • Televisión UDC
  • Acceso Web Delegación de Alumnos

©Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol - Serantes . Universidad de A Coruña. RSS Documento RSS | FACEBOOK Acceso Facebook | TWITTER Acceso Twitter | INCIDENCIAS